Bethink Logo
 


Bethink Onderzoek & Advies ondersteunt klanten bij het ontwikkelen en realiseren van projecten in het sociale domein.

 

 

 

 

Bethink

Tel: +31 20 893 293 7

Email: info@bethink.nl

Bethink schrijft maatschappelijke business case voor sociale onderneming


 

Bethink heeft - in samenwerking met Society Impact en het Oranjefonds - voor Motorcycle Support Nederland (MSN) een maatschappelijke business case opgesteld. MSN is een keten van motorwerkplaatssen waar sinds 2010 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken als assistent-monteurs. Dit werk vormt een nuttige dagbesteding of een opstap naar regulier werk of naar een vervolgopleiding.

Met de maatschappelijke business case is inzichtelijk gemaakt wat voor mensen door MSN zijn begeleid en hebben we berekend welke economische en maatschappelijke meerwaarde de begeleiding van MSN als sociale onderneming voor de Nederlandse samenleving levert.

Door deze maatschappelijke business case wordt het voor MSN ook eenvoudiger om aan financierende instellingen zoals het UWV of gemeentes duidelijk te maken wat MSN zo onderscheidend maakt en welke positieve bijdrage zij voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen leveren.

 
 
 

Bethink betrokken bij opzet "Zorgassistenten in het basisonderwijs"


 

In de periode 2013 - 2014 heeft Bethink Onderzoek & Advies het project "Zorgassistenten in het basisonderwijs" opgezet. Het project biedt meisjes / jonge vrouwen uit het Praktijkonderwijs en het Speciaal Onderwijs de mogelijkheid om in het basisonderwijs te gaan werken. De deelneemsters hebben een cognitieve beperking maar zijn zeer wel in staat om in het basisonderwijs allerlei zorgtaken voor kleuters in Groep 1 van de basisschool uit te voeren en zo de leerkrachten te ondersteunen.

Het project is een initiatief van de sociale partners in het basisonderwijs (PO-Raad, Aob, CNV Onderwijs) om op een duurzame manier kansen te bieden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bethink heeft in samenwerking met partners het gehele project opgezet: de acquisitie van de startfinanciering en de uitvoeringsgelden, het werven en selecteren van de juiste kandidaten voor de functies, het vinden van de werkplekken op basisscholen en het inregelen van de organisatie die de projectuitvoering heeft overgenomen. De uitvoering van het project ligt nu in handen van Stichting Gezel.

 
 
 

Bethink start met uitvoering Biking2Skool=Cool


 

Bethink start deze maand met de uitvoering van het project Biking2Skool=Cool. Dit project van de gemeente Den Haag zorgt ervoor dat jongeren die nu niet fietsen eind mei 2012 iedere dag de fiets pakken. Het gaat dan met name om allochtone jongeren die het fietsen niet standaard van hun ouders mee krijgen.

 
 
 

MKBA over de Mytikasmethode gepresenteerd


 

Op 18 mei 2011 is in het Zeeheldentheater in Den Haag de Maatschappelijke Kostenbatenanalyse van de Mytikasmethode gepresenteerd.

Met de Mytikasmethode leren risciojongeren sociale vaardigheden waarmee zij succesvol kunnen zijn op school en in hun werk. De jongeren leren door middel van theater- en dramatechnieken en werken samen om een toneelstuk of een TV-productie te realiseren.

Uit de MKBA blijkt dat de Mytikasmethode het gedrag van de jongeren sterk verbetert. Zij spijbelen veel minder en komen veel minder in aanraking met Bureau Jeugdzorg, Bureau HALT, criminele vrienden, politie of justitie. En de jongeren zijn gemotiveerd om hun schoolopleiding af te maken: minstens 95% van de jongeren volgt 2 jaar na deelname aan de Mytikasmethode nog steeds een opleiding.

De MKBA laat zien dat investeren in de Mytikasmethode ook echt zin heeft: iedere Euro die in een deelnemer wordt geïnvesteerd levert de maatschappij tussen € 1,13 en € 1,37 aan opbrengst op.

Meer informatie over de Mytikasmethode vindt u hier

De rapportage "Investeren in jongeren loont!" vindt u hier

 
 
 

Bethink is lid geworden van het Social Ventures Network (SVN)


 

April 2011 - Bethink is toegetreden tot het Social Venture Network (SVN), een netwerk van koplopers dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk brengt. Zoals het schoonmaakbedrijf Poetsen met Plezier dat streeft naar arbeidstevredenheid voor zijn medewerkers of het wervings & selectiebureau Onbegrensd Talent dat zich specialiseert op werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De SVN bestaat uit gedreven en inspirerende mensen die hun eigen geld, tijd en energie steken in het op een duurzame wijze verbeteren van de maatschappij. En wij zijn er trots op om ons bij dit netwerk te mogen aansluiten.

 
 
 

Project Biking2Skool=Cool 2010 afgerond


 

In december 2010 is het project Biking2Skool=Cool over het jaar 2010 afgerond. Biking2Skool=Cool is een project om met name allochtone jongeren in de gemeente Den Haag op de fiets te krijgen. Veel allochtone jongeren hebben van hun ouders nooit goed leren fietsen en hebben vaak ook geen veilige schoolfiets. En fietsen wordt ook erg uncool gevonden.

Via Biking2Skool=Cool worden jongeren wel gemotiveerd om te gaan fietsen. Met hun fietskilometers zamelen ze namelijk geld in voor ontwikkelingsprojecten in Marokko, Afghanistan of Uganda. En via Biking2Skool=Cool kunnen ouders tegen gereduceerd tarief een solide schoolfiets voor hun kind kopen. Het resultaat is dat veel meer jongeren op het Edith Stein College , NOVA College en City+ College dagelijks de fiets naar school pakken.

Bethink heeft dit project uitgevoerd in opdracht van Stadsgewest Haaglanden.

 
 
 

Presentatie MKBA over Kleinschalig Innovatief Gastouderschap


 

Op 24 september 2010 is de Maatschappelijke Kostenbatenanalyse (MKBA) van het Kleinschalig Innovatief Gastouderschap gepresenteerd. De KIG helpt vrouwen om zelfstandig gastouder te worden door hen in 12 maanden toe te leiden naar het relevante MBO examen en hen te trainen in ondernemingsvaardigheden. Vrouwen leren en werken in een groep in dezelfde wijk zodat ze steun aan elkaar hebben en elkaar kunnen motiveren.

De deelnemers zijn bijna allemaal van allochtone komaf, hebben een lage opleiding en wonen in aandacgtswijken zoals Amsterdam Zuidoost of Rotterdam IJsselmonde. 52% van de deelnemers had voor deelname aan de KIG een uitkering. 

De KIG is een van de meest succesvolle methodes om zelfstandig ondernemerschap onder allochtone vrouwen te bevorderen. De KIG is daarom in 2009 ook genomineerd geweest als Parel van Integratie

Bethink heeft de MKBA opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. De rapportage "Een Gouden kans voor allochtone vrouwen met ambitie" kunt u hier downloaden.