Bethink Logo
 


Bethink Onderzoek & Advies ondersteunt klanten bij het ontwikkelen en realiseren van projecten in het sociale domein.

 

 

 

 

Bethink

Tel: +31 20 893 293 7

Email: info@bethink.nl

Diensten

Bethink Onderzoek&Advies adviseert overheden, not-for-profit instellingen en bedrijven bij het realiseren van projecten in het sociale domein. Projecten die toewerken naar een open samenleving met kansen voor iedereen.

Het ontwikkelen en uitvoeren van sociale projecten is complex: je werkt immers met doelgroepen die geen baat hebben bij het bestaande, reguliere beleid of die helemaal niet bereikt worden. Ieder sociaal project moet daarom constant de eigen effectiviteit en de meerwaarde tegenover bestaande instrumenten aantonen.

Tegelijkertijd veranderen de (politieke) inzichten en opvattingen over kansarme doelgroepen voortdurend. Bethink Onderzoek&Advies helpt sociale projecten bij deze dynamiek. Instrumenten waarmee wij cliënten ondersteunen zijn:

  • fondsenwerving: het ondersteunen bij het vinden van projectfinanciering of structurele vervolgfinanciering
  • effectmetingen en methodiekbeschrijvingen: het systematisch beschrijven van behaalde successen van projecten zodat projecten en best practices kunnen worden overgedragen;
  • maatschappelijke kostenbatenanalyses / Social Return on Investement: het vertalen van behaalde successen in termen en indicatoren die voor  bestaande en nieuwe financiers relevant zijn;
  • beleidsevaluaties: het systematisch onderzoeken van de effectiviteit en efficiency van beleid of projecten;
  • interim projectuitvoering: het opntwikkelen en volledig uitvoeren van projecten ten behoeve van cliënten.

Thema's en beleidsvelden waar wij veel ervaring mee hebben zijn:

  • projecten die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar activering, betaald werk of zelfstandig ondernemerschap;
  • projecten die nieuwkomers in de Nederlandse samenleving helpen om effectiever en sneller in te burgeren in de Nederlandse samenleving;
  • projecten in het onderwijs om jongeren met een sociale achterstand te helpen om hun gtalenten maximaal te ontplooien.