Bethink Logo
 


Bethink Onderzoek & Advies ondersteunt klanten bij het ontwikkelen en realiseren van projecten in het sociale domein.

 

 

 

 

Bethink

Tel: +31 20 893 293 7

Email: info@bethink.nl

Beleidsevaluaties

Een beleidsevaluatie is een formeel, geprotocolleerd onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van een beleidsinstrument. Overheidsorganisaties laten beleidsevaluaties uitvoeren zodat een externe en onafhankelijke partij objectief kan vast stellen of een bepaald beleid de gestelde doelen heeft bereikt.

Bethink Onderzoek&Advies heeft veel ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van beleidsevaluaties. Onze evaluaties kenmerken zich door:

  • een gedegen evaluatieopzet en een strak onderzoeksproces: in veel gevallen zijn de resultaten van een beleidsevaluatie toegezegd. Het is daardoor essentieel dat u als cliënt van te voren weet hoe de evaluatie wordt uitgevoerd en ervan verzekerd bent dat de resultaten binnen de afgesproken termijn beschikbaar zijn;
  • kennis van onderzoeksinstrumenten en van beleidsinhoud: Bethink Onderzoek&Advies is deskundig in het toepassen van onderzoeksinstrumenten maar zoekt bijna altijd samenwerking met beleidsexperts zodat kennis van de inhoud in het onderzoeksteam wordt geborgd;
  • erkenning dat beleid continu wordt bijgesteld en door meerdere partijen wordt uitgevoerd: onze evaluaties houden rekening met de grote dynamiek bij het opzetten en uitvoeren van beleid. 
  • erkenning dat iedere actor feiten anders interpreteert, een eigen mening heeft en eigen suggesties voor toekomstig beleid heeft.