Bethink Logo
 


Bethink Onderzoek & Advies ondersteunt klanten bij het ontwikkelen en realiseren van projecten in het sociale domein.

 

 

 

 

Bethink

Tel: +31 20 893 293 7

Email: info@bethink.nl

Fondsenwerving

Wij begeleiden sociale projecten bij het aanvragen van fondsen bij publieke en private financiers. Wij kunnen namens uw organisatie een subisidieaanvraag voorbereiden of een businessplan opstellen. Afhankelijk van uw behoeften kunnen wij het volgende bieden:

  • vertaling van projectidee naar projectvoorstel: samen met u transformeren wij uw ideeën tot een concreet uitgewerkt projectvoorstel. Bij deze transformatie maken wij maximaal gebruik van de creativiteit bij u, bij uw collega's en bij partners waarmee u samen het idee wil realiseren. Ook houden wij u scherp op de vereisten die eventuele financiers zullen stellen aan het uiteindelijke voorstel. Het resultaat is dat uw ideeën concrete vorm krijgen zodat u op zoek kan naar medestanders en financiers;
  • penvoerder bij het indienen van voorstellen: subsidieverstrekkers en particuliere fondsen verwachten dat uw projectvoorstel op een bepaalde manier wordt verwoord en verantwoord. Vaak reiken zij ook een stramien of sjabloon aan waarbinnen uw projectvoorstel moet passen. Bethink Onderzoek&Advies kan als penvoerder optreden zodat uw projectvoorstel voldoet aan alle vormeisen die de financier stelt;
  • ontwerp van de monitoring en evaluatie van uw project: steeds meer financiers vragen van projecten dat zij de behaalde resultaten inzichtelijk maken. Bethink Onderzoek&Advies ontwerpt voor u protocollen voor monitoring en evaluatie zodat u uw projectsucces kan afmeten; om uw financiers op de hoogte te houden maar ook om u instaat te stellen uw eigen voortgang te monitoren en eventueel bij te sturen;
  • financiële planning en administratieve verantwoording: een gedegen financiële planning en administratie is een absolute must voor ieder project. Bethink Onderzoek&Advies helpt u met het begroten van uw project aan de hand van belangrijke parameters en stuurvariabelen zodat u realistisch kan inschatten of uw project financieel haalbaar is. Daarnaast adviseren wij u hoe u uw administratie kan opzetten zodat u zich richting uw financiers kan verantwoorden.