Bethink Logo
 


Bethink Onderzoek & Advies ondersteunt klanten bij het ontwikkelen en realiseren van projecten in het sociale domein.

 

 

 

 

Bethink

Tel: +31 20 893 293 7

Email: info@bethink.nl

MKBA's / SROI's

Maatschappelijke Kostenbatenanalyses (MKBA's) en Sociale Return on Investment onderzoeken (SROI's) zijn instrumenten waarmee de door sociale projecten behaalde resultaten en effecten worden vertaald naar kosten en baten voor de maatschappij.

Met een MKBA kan een sociaal project het eigen bestaansrecht legitimeren wanneer de baten van een project de kosten overstijgt. De kosten zijn vaak de subsidies of giften die een gemeente of een particulier fonds in het sociale project investeert. De maatschappelijke baten van een sociaal project zijn vaak heel divers. Een project dat risicojongeren een opleiding biedt kan bijvoorbeeld de volgende maatschappelijke baten opleveren:

  • een besparing in het onderwijs omdat de jongeren minder spijbelen en gemotiveerder zijn om hun opleiding af te maken;
  • een besparing op de kosten voor een uitkering of voor reïntegratie omdat de jongeren hun opleiding afmaken, een diploma behalen en daardoor makkelijker een baan vinden;
  • een besparing op kosten voor bestrijding van onveiligheid en criminaliteit omdat de jongeren iets nuttigs doen bij het project en daardoor niet op straat blijven hangen.

Een succesvolle MKBA is daarmee een sleutel tot het continueren van het sociale project omdat het voor betrokkenen duidelijk wordt dat continuering bedrijfseconomisch zinvol is.